'Wat met opvalt, steeds meer en meer, is hoe in al mijn teksten het natuurlijke ritme van de Nederlandse taal vanuit mijn buik, mijn vingers en mijn hoofd vervloeit, hoe woorden, zinnen in gedichten en verhalen steeds meer een geheel gaan vormen met de gedachten en emoties die ik wil neerschrijven. Ik hoor wat ik schrijf, ik zie wat er gebeurt, met al mijn emoties, bewustzijn en verbanden die er zijn, als deel van een geheel. Alsof een gans pak schilderwerken, schetsen, fotografische indrukken zich aan de rand van mijn gevoelen aanbieden en waaruit dan vrij snel een uitmuntend detail op de voorgrond treedt, zich kenbaar maakt om verwoord te worden... 'vertaald'... 'beschreven'.

Ik weet met sprongen in de tijd, vanuit het 'toen' naar nu hoe ongeveer de kleuren, klanken, bewegingen en omcirkelingen kunnenin beweging komen, zich beginnen leiden, uitmonden, ontwikkelen of ... gewoon een tijdje heel sterk zichzelf willen zijn, zich parmantig laten belichten of wat angstig, niet gewend of doodsbenauwd proberen te verbergen en tegelijkertijd zich toch voldoende 'rijp' achten om te voorschijn te komen, al dan niet omfloerst.'

Voor diegenen die mijn teksten wat gewend zijn - gewoon door-lezen en het ritme voelen - zijn de wat ongewone bladspiegel en de soms onverwachte afbrekingen geen probleem. Ze vormen een vormelijk geheel met de inhoud (gedachten en emoties) met geregeld heel bijzondere 'dubbele betekenissen, gedachtenklemtonen, afhankelijk van de plaats dat een woord kan innemen volgens de interpretatie die je eraan wil geven.

De korte stukjes poŽzie ('gewone' gedichten) vervloeien tot een groter geheel = de 'langgedichten'.

De aanvankelijk 'gewone' verhaalteksten worden 'geÔnfiltreerd', doorweefd met poŽtisch ritme en rijmklanken, stafrijmen, daarbij geholpen door rake afbrekingen (enjambementen) en vloeiende bladspiegeleffecten. Ganse stukken langgedichten, fijn geaccentueerd met stevige brokken poŽzie... het poŽtisch proza wordt gewoon geboren als ťťn geheel.

Omdat deze 'schrijftaal' zo volledig samenvalt met de 'gesproken taal' ligt de volgende stap voor de hand: vooral het poŽtisch proza is uitermate geschikt om luidop voorgelezen te worden (zie ook de rubriek Verhalende Voordrachten).


Vrij onverwacht werd ik in deze evolutie 'meegetrokken' via een aangeboden (eerste) optreden op het Literaire Salon aan het K.A. van Brasschaat in 2002 waar mij gevraagd was om poŽzie te brengen voor leerlingen, ouders en belangstellenden.

De stukjes poŽzie (reeds voorradig in enkele bundels) en een eerste deel proza en poŽzie (de bundel 'Geluiden') groeiden toen uit tot ťťn avondvullend geheel, verbonden met zelfgeschreven bindteksten die tot mijn eigen verwondering als een ritmische, poŽtische tekst uit mijn pen kwamen gerold en aldus... luidop gepresenteerd/voorgelezen dienden te worden;

Deze ritmische manier van schrijven is mij bijgebleven en uitgegroeid tot enkele bundels/boeken/verhalen poŽtisch proza.

 

'GELUIDEN'

Een man staat te kijken naar een jonge vrouw op de dansvloer. Hij vraagt zich af waar ze haar kracht vandaan haalt om zo te dansen... (40 blz.)

Uitgegeven bij Noord en Zuid - Beringen (B)

voorbeeld

 

'Interne Verhalen'

In deze bundeling komen de drie literaire vormen afwisselend voor.

'Amber' is zuivere minnestrelen-poŽzie - een langgedicht ( hoe de raaf/jongeling wanhopig tracht zo innig mogelijk bij zijn geliefde te geraken)

'De Grens' brengt proza en poŽzie samen ( hoe tussen de conflicten door ten tijde van de Duitse eenmaking een vrouw probeert de man/vluchteling bij zich te houden)

'Gdynia' proza dat steeds meer en vooral op de 'cruciale' momenten overvloeit in krachtige dichtkunst (bitterscherpe confrontatie tussen een verdwaalde vrouw en een deserteur op de vlucht, samen onderweg naar een nieuwe kust in het najaar van de Pruisische ondergang aan de Oostzee tegen het einde van WO II).

Het geheel is met bindteksten omgevormd tot een avondvullende Verhalende Voordracht (38 blz).

voorbeeld

 

'De Vierde Man'

Een man heeft het op een akkoordje gegooid met en jonge vrouw dat zij hem zal inwijden in de lichamelijke liefde.

Gaandeweg komt het tot een verregaande lichamelijke maar ook geestelijke en M/V-confrontatie waarbij de dialoog de gedachtengang en de emotie-wereld van beide partijen weerspiegelt en een en ander boven water haalt via spitse en herkenbare dialogen (87 blz.).

De poŽtische ondertoon en typisch ritmische bewegingen in de taal voeren beide personages naar steeds andere, afwisselende en onverwachte hoogtepunten.

Dit werk vormt een eerste volkomern uitgewerkt stuk poŽtisch proza (eigenlijk is het ťťn lang gedicht) en het bleek uitermate geschikt voor een spannende en ontroerende avondvullende verhalende voordracht (Weerde - 2004).

voorbeeld

 

'Vrijen voor het Slapengaan'_____! ACTUEEL !

7 onverwachte maar indringende seksuele confrontaties, volledig in het typische poŽtische ritme maar door zijn vlotte schrijfwijze en bladspiegel leest het als een trein. Nou ja,... eerder een nachttrein met veel 'binnenervaringen want de personages komen op seksueel gebied echt zichzelf wel tegen, desnoods via een partner (82 blz).

Gericht geschreven naar de literaire tentoonstelling 'Seksuele Verhalen en Gedichten' (St.-Jozefskapel Brasschaat - januari 2006) werd het de publiektrekker, niet alleen door de uitmunde creatie van Guy Renders via zijn entrťe-fotografie (zie foto's) maar ook door de leesmomenten voor een verscheiden publiek (van groepjes individuele bezoekers tot klasgroepen).

De voorbereidende muzikale repetities (Guy Renders en Jan Aertsvoor een intimistische voorlees-avond doen vermoeden dat het 'voorlezen als podiumkunst' een nieuw sluitstuk van een literaire droom wordt die ik eerder niet durfde te koesteren...

Meer hierover in de rubrieken Creaties en Tentoonstellingen en Verhalende Voordrachten.


Uit: 'Drift' (... een twistgesprek tussen een 'gezonde' man tegenover een 'bewuste' vrouw)

voorbeeld

 


Uit: 'Verleiding' (een evenwichtig voorspel in een vaste realtie)

voorbeeld


Uit: 'Schuld' (... Hoe een man reageert op de wulpse en dronken gedragingen van zijn bovenbuurvrouw...)

voorbeeld


 

Uit: 'Spel' ((Ze wet zijn hitsige seksuele behoefte 'om te tunen', te...)

voorbeeld


Uit: 'Welbehagen' (Een jonge vrouw, zo enkelvoudig met haar lichaam bezig, zoekt en tast en kruipt steeds verder in zichzelf ...)

voorbeeld


Uit: 'Rust' (Zo lekker elkaar vinden, eindeloos... en onvergetelijk...)

voorbeeld

Uit: 'Tot ziens( Hij ligt te sterven, de man... en in zijn doodsverbeeldingen komen al zijn hunkeringen boven naar...)

voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 Fotografie:
Guy Renders

'Brieven aan een Jonge Vrouw'

Vanuit een toevallige ontmoeting op een terrasje in Noord-Holland ontstaat een ongewoon contact, intrigerend en ongewoon door de 'correspondentie' die eruit voortvloeit. Aanvankelijk nog bedoeld als heen-en-weer-kennismaking nemen de brieven van de man-schrijver een aantal onverwachte wendingen. Het is alsof de vrouw aan wie hij zich richt zich ontvouwt in meerdere personages, alsof ze de echo/ de kanalisatie wordt van zijn 'vrouwen' in zijn leven.

Een erg ongewoon intimistisch werk, met afgewisseld proza, stukken poŽzie en filosofische mijmeringen in briefvorm neergeschreven maar te lezen vanuit je buikgevoel (60 blz.).

Met dank aan Emilie voor haar waardevolle 'medium-positie'.

uit begindeel... _uit 2de brief _ uit 3de brief__uit 4de brief _

slot

 

'Verdwaald'

Negen 'wandelingen' langs en voorbij de grenzen van het bewustzijn,

vreemde schetsen van gebeurtenissen vol verleiden om erin te mogen blijvend dwalen (31 blz.)

bekijken

 

'Gestelde Lichamen' deels in afleveringen te lezen op het Nederlandse vijftigplussersnet 

http://innerlijke-reizen.vijftigplusser.nl

 

'Ik-Simone' wordt de nieuwste uitgave - een grondige verkenning van de 'belevenissen' van een vrouw (en ook wel van de schrijver) - volledig in de typische poŽtisch proza stijl 

'Ze denkt zich los te kunnen maken van de alledaagse sleur door elke week een dagje vrij te nemen voor telkens een city-trip maar de 'toevallige' confrontaties brengen heel wat te weeg in haar...' 

(in eenvoudige en luxueuse uitgave gepresenteerd op de maandelijkse boekenmarkt - klikken op 'agenda')

 

 

'Morgen kan ik dood gaan'/ 'Zo kan ik leven' 

Hoe een mens kan aankijken tegen het leven als aanloop naar de dood...

Een intensief langgedicht is uitgegroeid tot een soort dubbel-bundel - 

 

'Jij, Simone'

De nieuwe buurman komt beneden kennismaken met Simone...

In verschillende 'flashes-van-mogelijkheden ontpoppen zich verscheidene situaties waarop Simone zou kunnen reageren...

'confronterende dialogen!'

 

'Even-Beeld'

Een man voelt zich op een intrigerende manier aangetrokken door schilderijen, beeldhouwkunst en creaties in musea.

Wanneer dezelfde aantrekkingskracht zich voordoet t.o.v. literair werk, zangkunst en uiteindelijk een zielsverwante vrouw ziet hij  zich meer dan genoodzaakt om via een  begeleidster/therapeute en energetische massage tot zichzelf te leren komen...

Veelvuldige kunstreproducties zorgen voor  indringende illustraties!

 

'Cursief Gesproken'

Een reeks kort-verhalen in mijn gekende stijl van poŽtisch proza waatbij niet zozeer de gebeurtenissen en de dialogen zelf centraal staan maar vooral de ideeŽn en emoties die 'tussen de regels door' als het ware onder je huid kruipen

(klaar lente 2015)

 

'Zien'

Een blinde vrouw beschouwt haar leven waarin ze heeft leren 'zien' met al haar zintuigen vooral via allerlei kunstvormen en openhartige menselijke contacten... tot op het einde van haar leven...

(verwacht zomer 2016) 

 

! Alle bundels kan je raadplegen in de Erfgoedbibliotheek van de stad Antwerpen en worden uitgeleend in de Openbare Bibliotheek van Brasschaat!

(voor NL: een aantal bundels werden opgenomen in de bibliotheek van Stichting Parma te Middelburg)