'Vanuit de klassituaties groeide de gewoonte om de vele voorbeelden die ik gebruikte (vooral in het beroepsonderwijs) in een vorm te gieten die de jongeren nog het meest aansprak: verhalen. Het leek me nl. veel eenvoudiger om via korte teksten de aandacht vast te houden van jonge mensen die zelf al een en ander meegemaakt hadden en het systeem van voorlezen gaf me meer houvast en... gaf me meer ruimte om realiteit en fictie in elkaar te doen overvloeien.

De voorbeeldsituaties die ik schreef waren dikwijls bijna letterlijke voorbeelden van ervaringen die ik tijdens mijn jaren contacten met jongeren had opgedaan en als je zoiets in een verhaalvorm giet dan lijkt het altijd over 'een ander' te gaan en dat maakt net die verhalen zo toepasselijk, gemakkelijk te herkennen èn te accepteren tegelijkertijd.'

 


'Onnozele Berre'

Het is een aanvankelijke bundeling van 'lotgevallen', gebeurtenissen van een aantal pubers in een derde klas, later uitgewerkt tot een heus boek van 160 blz. waarbij de 15-jarige 'Berre' een centrale plaats inneemt, omgeven door een aantal personages die met hem meegroeien, evolueren volgens hun karakter, hun familieomstandigheden en ervaringen, waarbij de reacties van leraren een belangrijke rol spelen.

Rebellie, verliefdheid, pesterijen, tevredenheid en gezeur, twijfel en euforie wisselen mekaar af in een turbulent kader tijdens en na de schooluren... het is van alle tijden, herkenbaar voor iedereen die terugblikt of op dit ogenblik nog verwikkeld zit in herkenbare confrontaties, al dan niet vergezeld van drama waarvoor een 15-jarige nog steeds zo gevoelig/kwetsbaar is gebleven. Een fragment...

Een uittreksel... (en wat voorafging: Berre Van Hove is gisteren naar de directeur gestuurd omdat hij in een 'vervelende bui' en spelenderwijze het bh'tje van een klasgenote heeft doorgeritst/geknipt tijdens de les Aardrijkskunde...

Hij is er niet gerust in (en terecht, zo blijkt)...

Een 2e uittreksel... uit ‘Onnozele Berre’ (wat voorafging: Berre is volledig geïsoleerd geraakt in zijn klasgroep maar heeft wel contact gekregen met ‘zijn vriendinnetje’ An op wie hij wanhopig verliefd is… maar niet zo wederzijds als hij wel denkt…

Hij droomt veel…

Tot Slot... het gedicht dat tegen het einde van het boek de innerlijke brug probeert te slaan tussen nu en wat er komen gaat… Of hoe een (afgesprongen) relatie een afspiegeling kan zijn van de innerlijke werkelijkheid…


'Zomermeisje'

… een eerste kortverhaal ver van de klas (2000)… beschrijft de mijmeringen van een jonge vrouw aan de zeedijk van Noord-Holland (Harlingen)… met het prille van een energetische geladenheid die in vele volgende verhalen het ‘Leitmotiv’ zal vormen om de binnenzijde, het binnenkind van mensen te kunnen weergeven…

Een uittreksel..

   

'De Kleun'

… verhaalt een schoolincident tijdens een studieverblijf in de Ardennen waarbij het gebrek aan weerbaarheid van een studente leidt tot een trauma in een dikwijls arrogante mannenwereld (een vaak voortkomend thema)…

Een uittreksel..

 


'De Muur'

… hoe een (allochtoon) meisje wanhopige en gedurfde pogingen onderneemt om haar vader (in de gevangenis) te ontmoeten … met een merkwaardige gevoelsrelatie tussen haar zelf en de opvoedster van het tehuis waar ze verblijft…

Een uittreksel..

 


'Honing'

… met een vergelijkbaar fijngevoelige maar nauwelijks uitgesproken vriendschap tussen een moeilijke adolescent en de begeleidende leerkracht…

Een uittreksel..

 


'Zussen'

… is een holebi-getint kortverhaal met de confrontatie als hoofdthema tussen twee erg verschillende karakters … gepresenteerd als terugblik van een jonge vrouw naar toen…

Een uittreksel..


Al deze verhalen zijn gebundeld onder naam:

'Verwante Verhalen'
(117 blz.)

‘De Kleun’ - ‘De Overweg’ - 'De Muur’

‘Honing’ - ‘Zussen’

‘Sabine’ (hoofdstuk uit ‘Onnozele Berre’)

Samen geven ze een aantal aspecten weer van meisjes en jonge vrouwen die zichzelf een plaats willen zoeken in deze moeilijke wereld.

Het zijn tevens ook de verhalen die rechtsreeks uit mijn ervaringen in het onderwijs voortvloeien en veelvuldig gebruikt werden/kunnen gelezen worden als didactisch materiaal of cursorisch lezen (voor ll. Vanaf 16 jaar).

'De Overweg'

...neemt in de didactische verhalenreeks een bijzondere plaats in.

Op een erg gedetailleerde, zelfs intimistische wijze volgt de schrijver (èn de lezer) de binnenwereld van een studente die om voor haar onbewuste redenen aan een niet voorziene en erg vervreemdende wandeling begint tijdens de examenperiode.

Beangstigend, ontroerend en soms erg pijnlijk wordt ze geconfronteerd met haar oprukkende herinneringen die blijkbaar een spoor getrokken hebben doorheen haar gevoelsleven…

Een uittreksel..

 

Sedert enige jaren schrijft  de dichter zijn verhalen in zijn ondertussen gekende stijl: 

Poëtisch Proza

Daardoor ontstaan er grotere en krachtiger concentraties van gedachten en emoties die nog 'meeslepender' worden door het feilloze ritme en het klankenspel van deze indruk-wekkende schrijfwijze.

Titels en info in de rubriek Poëtisch Proza